YÖNETİM

Dr. Öğr. Üyesi Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN (Müdür)

Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi TAŞ (Müdür Yardımcısı)

 

YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN

duygusokez@aku.edu.tr

(Başkan)

 

Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN

efturkmen@aku.edu.tr

(Üye)
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN

uturkmen@aku.edu.tr

(Üye)
Doç. Dr. Seyhan CANYAKAN

scanyakan@aku.edu.tr

(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi TAŞ

sevgiatli@hotmail.com

(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Safiye YAĞCI

gundoner@aku.edu.tr

(Üye)
Öğr. Grv. Fakı Can YÜRÜK

fakicanyuruk@hotmail.com

(Üye)