Başvuru Koşulları

1- Bu şenliğebaşvurmayı düşünen koro şeflerinin ve şeflerin bağlı olduğu kurumlarınyöneticilerinin,

18 Mart 2016 tarihinekadar “Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü” neilişikteki başvuru formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihtensonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Şenliğe kabuledilen koroların, aşağıdaki bilgi ve belgeleri en geç 18 Mart 2016tarihine kadar iletişim adresine elektronik posta ile göndermelerigerekmektedir.

– Koronun 100 kelimeden uzun olmayan biyografisi ve toplufotoğrafı

– Koro şefinin biyografisi ve fotoğrafı (100 kelimedenuzun olmamasına dikkat ediniz)

-Koro eşlikçilerine ait bilgiler (Kısa Özgeçmişleri)

– Koro üyelerinin isim listesi

– Konser programı (Şarkıların Söz ve Besteci İsimlerinide Belirtiniz)

3- Gönderilecekbelge ve dokümanların word programında Times New Roman/12 punto karakterindeyazılması gerekmektedir.

4- Şenliğekatılacak koroların sahnede kalış (eserlerin seslendiriliş) süresi en fazla 15dakika ile sınırlandırılmıştır.  
5-Şenliğe katılacak koroların her biri; Afyon KocatepeÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Mezunlar Derneği’nin hesabına 50.00 TLyatırmaları gerekmektedir.

Afyonkarahisar Garanti Bankası “Kocatepe Şubesi”

Hesap No: 1090/6298949

IBAN: TR 95 0006 2001 0900 0006 2989 49

Dekonta açıklama olarak şefin Adı Soyadı ile “Bağış” yazılması önemle rica olunur.

6- Başvuru formuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

Başvuru Formu