AMAÇ

1 Nisan 2011’de kurulan Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUAM), müzik bilim ve sanatının bütün tür ve dalları ile çalışma alanlarını kapsayacak şekilde araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları gerçekleştirmek; bu alanda üniversitede mevcut bilgi ve deneyimlerle ülkenin bilimsel, sanatsal ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak, müzik eğitim-öğretimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir merkezdir.