Amaç ve Kapsam

Değerli Koro Eğitimcileri,

Müzik eğitimi, insan doğumuyla başlayıp bütün bir yaşamıboyunca devam eden bir süreçtir. Çocuk, ebeveynlerinin kucağına alındığı andanitibaren seslerle örülü bir dünyada yaşar ve çevresi ona güzel seslerden oluşanbir dünya sunarsa daha mutlu, yaşam dolu sağlıklı bir birey olur. Annesindenninniler dinleyen, şarkı söyleyerek büyüyen ve okul yaşamında doğru bireğitimle şarkı söylemeye devam eden çocuklar yaşama bağlı ve zorluklarınüstesinden gelmeyi bilen bireyler olarak yetişirler.

İşte tam da bu noktada biz müzik eğitimcilerine büyük birgörev düşmektedir ve öyle gözüküyor ki, biz müzik eğitimcileri görevimizin nedenli önemli olduğunun yeterince farkında değiliz. Şarkı söylemeyi seven,müzikten haz duyan çocuklar yetiştirerek sağlıklı bir toplumun oluşmasında veyetişmesindeki katkımızı göz ardı ediyor, çocuklarımız üzerindeki etkilerimizisıradan bir olay gibi algılıyoruz. Burada toplumun bakış açısının etkili olduğuelbette hepimizce biliniyor. Bu nedenle, yaptığımız güzel şeylerin görünürolması, çeşitli yerlerde paylaşılması, seçkin ortamlarda sergilenmesigerekiyor. Sevgili öğrencilerimizle verdiğimiz değerli emeğin herkesintakdirine sunulması çalışmalarımızın devam etmesini sağlıyor. Öğrencilerimizinde kendilerini takdir etmelerine ve yaptıkları her işi daha büyük bir özveriyleyapmalarına katkıda bulunuyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak,dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz şenliğin, öğrencilerimizin kendine olangüvenlerini ve başarma mutluluğunu, çalışmalarını paylaşma, sergileme sevinciniyaşamalarını sağlamasını, meslektaşlarımızın güzel tecrübeler kazanarak ve yenibir enerji ile dolarak, tazelenerek mesleklerini severek, takdir edilerekgeriye dönmelerine vesile olmasını umuyoruz. Bu dileklerle, bütün çocukkorolarına gönül vermiş, bu alanda verdikleri emekleri güzel bir ortamda sunmakisteyen koro eğitimcilerimizi Afyon’a davet ediyoruz.

23-24 Nisan 2016 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde yapılacak olan şenliğimizde görüşmek dileklerimizle…