Yönetim Kurulu

Duygu
Yrd. Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU
duygusokez@yahoo.co.uk
Başkan

1996 yılında Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. 2000'de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden birincilikle mezun oldu. Bu üniversitede piyano çalışmalarını Prof. Selmin TUFAN ile yürüttü. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Öğretim Görevlisi ve Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde piyano öğretmeni olarak göreve başladı. Gazi Üniversitesi'nin 2001 Şubat döneminde açmış olduğu yüksek lisans sınavını kazanarak piyano çalışmalarına Prof. Selmin TUFAN ile devam etti. 2003 yılında yüksek lisansı tamamladı. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalında Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2003'te Piyano Ana Sanat Dalı Başkanlığına getirildi. 2006'da Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı'nın açmış olduğu doktora sınavını kazandı. Doktora ders aşamasında piyano çalışmalarını ve doktora tez çalışmasını Prof. Selmin TUFAN ile yürüttü. 2010 Haziran ayında doktorayı tamamladı. Öğrencilik yılları boyunca ve sonrasında üniversite bünyesindeki birçok konserde solo ve eşlikçi olarak görev aldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası'nın piyanistliğini yaptı. 2011'de Yardımcı Doçent oldu. Hala Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında çalışmakta ve Piyano Ana Sanat Dalı Başkanlığı ile 2011 Nisan ayında getirildiği Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerine devam etmektedir.

 

emelturkmen
Yrd. Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
latife1974@hotmail.com
Üye

1971 Rize doğumludur. İlkokulu Rize’de tamamladıktan sonra, ortaokul ve lise öğrenimine Bursa’da devam etmiş, 1989 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalındaki öğrenimine, 1997’de yine aynı kurumda Yüksek Lisans ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doktora programıyla devam etmiş, 2006 yılında doktora derecesini almıştır. 1994 Yılında İçel Mersin Selçuklar İlköğretim Okulu Müzik Öğretmeni olarak göreve başlamış, 1995 yılında Niğde Atatürk Orta Okuluna tayin olmuş, Kasım1995’de Niğde Üniversitesi Eğitim Fak. Müzik Bölümüne Araştırma Gör.olarak geçmiştir. 2000 yılında üniversitedeki görevinden istifa ederek ilköğretimdeki görevine dönüş yapmış, Kütahya Azot İlköğretim Okuluna tayin olmuştur. 2002-2006 yılları arasında Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde görevlendirmeli olarak çalışmış, daha sonra 2006’da Afyon Hüseyin Sümer İlköğretim Okuluna tayin olmuştur. 2009 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Yardımcı Doçent olarak başladığı görevine halen bu kurumda devam etmektedir.

 

 sevgi
Yrd. Doç. Dr. Sevgi TAŞ
sevgiatli@hotmail.com 
Üye

1996 yılında Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Keman Sanat Dalı’na kabul edildi. Burada Yevgeny Mansurov ve Davut Ali ile keman çalışmalarını gerçekleştirdi. 2003-2005 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda 2. Keman grubunda, sözleşmeli olarak görev aldı. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansa başladı. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalında Okutman olarak göreve başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Orkestrası’nın gerçekleştirdiği çok sayıda konserde görev aldı. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Müzik Öğretmenliği Doktora Programı’na kabul edildi ve 2011 yılında bu programdan mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora süreçlerinde keman çalışmalarını Prof. Nuray Özen ile, tez çalışmalarını Yrd. Doç Dr. Salih Aydoğan ile gerçekleştirdi. Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ında çalışmakta, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanlığının yanı sıra Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevlerine devam etmektedir.

cadar
Yrd. Doç. Çağhan ADAR
cadar@aku.edu.tr
Üye

1980 yılında Afyon’da doğdu.  İlk-orta ve lise öğrenimini Afyon’da tamamladı.  1999 yılında kazandığı Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat programını 2001 yılında tamamladı. 2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Temel Bilimler Bölümünü kazandı ve 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans Eğitimine başladı ve 2008 yılında mezun oldu. 2009 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı doktora/sanatta yeterlilik eğitimine hâlen devam etmektedir. 2010 yılı Eylül ayında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladığı çalışma hayatına halen aynı üniversitede devam etmektedir. Müzik eğitimi ve müzikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri, mesleki ve hakemli dergilerde makaleleri, katılmış olduğu bilimsel araştırma projeleri, konserler ve müzikoloji alanında yazmış olduğu kitapları bulunmaktadır.

erdemresim
Öğr. Gör.Uğur Erdem ÜRER
urer@aku.edu.tr 
Üye

1975 Yılında Sakarya'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini memleketi olan Ünye'de tamamladı. Klasik Türk Musikisi ile lise yıllarında (1993) Ünye Musıki Derneğinde tanıştı. 1995 Yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın açmış olduğu sınavı birincilikle kazandı. 
1999-2000 Yılları içinde Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda Kemençe sanatçısı olarak görev yaptı. 
2001 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na Kemençe Öğretim Görevlisi olarak atandı. A.K.Ü Türk Müziği Topluluğu ile yurtiçi ve yurtdışında (ABD, İngiltere, Güney Kore, Umman, Mısır , Cezayir, Slovenya vs.) çeşitli konserlere ve sema gösterilerine katıldı.
2001 Yılında merkezi İngiltere'de bulunan ARC Music şirketinin 75 ülkede yayımlanan "Sufi Music From Turkey" adlı albümde Kemençe sanatçısı olarak yer aldı.

Uğur Erdem Ürer Yükseklisans mezunu ve halen Afyon Devlet Konservatuarı'nda Klasik Kemençe Öğretim Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.

Okt. Ali Haykat KULABOĞA
Üye
 
Okt. Fakı Can YÜRÜK
fakicanyuruk@hotmail.com
Üye 
Eğitim Durumu: 1980 Yılında Eskişehir'de doğdu. İlköğrenimini Dumlupınar ilköğretim okulunda, orta, lise ve üniversite öğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat dalında tamamladı. 2004 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Müzik Anasanat dalında Yüksek Lisansa başladı ve 2006 Yılında Yüksek Lisansını bitirdi.
Çalışma Hayatı: 2004 Yılında Afyon Kocatepe Üniversitesinde Devlet Konservatuvarında ders saat ücretli öğretim elemanı olarak göreve başladı. 2006 Yılında ise Müzik Okutmanı olarak göreve başladı. 2010 Yılında Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcılığı görevine atandı ve halen bu göreve devam etmektedir.
Dersleri: Piyano Hazırlık, Piyano, Yrd. Piyano, Korrepetisyon.
Yayınları: "Toplumların Değişim ve Gelişimlerinde Somut Olmayan Kültürel Mirasların Yeri ve Önemi: Afyonkarahisar Klasik ve Caz Müzik Festivalleri" başlıklı Uluslararsı Konferans "Sharing Cultures 2009 International Conference on Intangible Heritage" Pico Adası, Azor, Portekiz. 

BAĞLANTILAR