Amaç

Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin öncelikli amaçları arasında;

-Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay vb. gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek,

-Ulusal ve uluslararası düzeyde resital, konser, kurs, workshop, sergi vb. sanatsal etkinlikler düzenlemek,

-Genel-amatör ve mesleki müzik eğitiminin desteklenmesine yönelik çeşitli araştırma ve çalışmalar ile müziğin işlevlerinin (bireysel, kültürel, toplumsal, eğitimsel, ekonomik) gerçekleştirilmesine yönelik etkinlikler yapmak,

-Her yıl düzenli olarak bilimsel ve sanatsal içerikli projeler üretmek, yer almaktadır.

 

BAĞLANTILAR